Møder og referater

Referat fra mødet om Fredning af Treldeskolene den 23.9.2019 i Bøgskovhallen, Fredericia

Mandag, den 23. september 2019 kl.10:00 blev Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig Del, sat af formanden, retspræsident Vagn Kastbjerg, det ministerudpegede medlem Flemming Davidsen og det kommunalt udpegede medlem John Erik Nyborg i Bøgeskovhallen, Fredericia.
Fredningsnævnet behandlede sag:
FN-SJN- 26-2019
Forslag om fredning af Treldeskovene, Fredericia Kommune, fremsat af Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Link til referat neden for.