Aktiv i en eller flere af lokalafdelingens undergrupper:

  • § 3 gruppen
  • Landbrugsgruppen
  • Affaldsindsamlingsgruppen
  • Nyhedsbrev
  • Hjemmeside
  • Sociale medier

Arrangere ture

Opfølgning på tilladelser

Kontakt os på email, hvis du har lyst til at hjælpe os: fredericia@dn.dk