Kontakt til lokalafdelingen: fredericia@dn.dk 

Formand
Jens Aamand Kristensen
Hannerup Engvej 43
7000 Fredericia
Tlf. 6051 1655
E-mail: jaak2905@gmail.com

Næstformand
Sandra Arvidson
Åbrinken 12
7000 Fredericia
Tlf. 4055 1098
E-mail: sandra@arvidson.dk

Anne Mette Storgaard Mikkelsen
Krogsagervej 61
7000 Fredericia
Mobil 2579 3192
E-mail: a.mette.sm@gmail.com

Niels Jørn Krogh
Skærbæk Havnegade 13
7000 Fredericia
Tlf. 7551 3286/2083 6346
E-mail: nielsjornkrogh@gmail.com

Ad hoc aktiv i afdelingen
Preben Kjeldahl Pedersen
Krogsagervej 61
7000 Fredericia
Mobil: 5057 0560
E-mail: prebenkp@live.dk

Biologisk rådgiver
Bo Levesen
Overgaden 37
7080 Børkop
Tlf. 4021 6530 
E-mail: levesen@mail.tele.dk