Arrangement

Hvordan står det til med biodiversiteten i Fredericia?

Der bliver talt og skrevet rigtig meget om tab af biodiversitet, så nu vil vi vide, hvordan det står til med bierne, blomsterne og billerne i Fredericia. Derfor har vi inviteret Naturhistorisk Museum Århus til at give os et bud.
Det er onsdag den 10. april 2019, kl. 17-19.

Oplægget indeholder en status på naturens udvikling i Danmark generelt og en status på, hvordan det ser ud med naturen i Fredericia Kommune. Biolog Emil Skovgaard Brandtoft vil komme ind på, hvilke årsager der ligger bag den udvikling vi ser. Han kommer vidt omkring i dansk natur, og fortæller om dyre- og plantelivet, ny- eller genindvandrede arter og meget, meget mere.

Generelt set, har naturen aldrig har haft det værre, men der er meget at lære og opleve, når vi ser på naturområder og arter, der trodser udviklingen – og hvordan naturafvikling kan vendes til naturudvikling og artsrigdom, både nationalt og lokalt i din kommune.

Oplægget sætter også fokus på, hvad man som kommune, forening eller borger kan gøre, hvis man gerne vil arbejde aktivt for at forbedre forholdene for den truede natur i kommunen – både i det åbne land og i byerne.

Christian Bro, Formanden for Miljø- og teknikudvalget i Fredericia Kommune håber på, at mange interesserede borgere vil deltage i arrangementet.

Arrangementet foregår i Det Grønne Rum, og er du interesseret i at deltage, så send en e-mail til groent.sekretariat@fredericia.dk, senest 5. april 2019.

Foredraget er støttet af 15. Juni-fonden.