Nyhed

Borgermøde om Ide-oplæg til fredning af Trelde Skov

Læs om borgermødet, se PowerPoint og SlideShow fra mødet

Omkring 100 borgere mødte op i Det Bruunske Pakhus den 26. september for at høre om Ide-oplægget til fredning af Trelde Skov.

Efter en gennemgang af grundlaget for forslaget og selve forslaget var der en livlig debat.

Flere organisationer var mødt op og kom med deres forslag til justeringer af indholdet i forslaget. Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdens Skove var alle indstillet på en reduktion i adgangsmulighederne til Trelde Skov. Generelt var der stor sympati for forslaget; men også forslag til forbedringer.

Lodsejerne fra Trelde Skov var også repræsenteret og gav udtryk for en generel frustration over ikke at blive hørt. Bl.a. mener de, at det netop er deres fortjeneste, at skovene har den høje biodiversitet og store naturværdi, som er enestående i Danmark. Fredericia Kommune og DN anerkender, at en god del af de store værdier kan tilbageføres til lodsejernes drift. Men samtidig er der ingen sikring af naturværdierne i forhold til ejerskift eller nye driftsformer i området. Derfor et en fredning den eneste mulighed for at sikre området i al fremtid.

Såvel Fredericia Kommune som DN håber, det kan lykkes at få en positiv dialog i stand med lodsejerne, så det endelige fredningsforhold kan tage hensyn til naturværdierne og samtidig imødegå lodsejerne mest muligt.

Men det vigtigste er at sikre naturværdierne.

Fra DN siger vi tak til de mange fremmødte for konstruktive indslag. Høringsfristen er 1. november, og når den udløber, vil vi sammen med kommunen forholde os til de mange input fra lodsejere og foreninger.

Og så går vi i gang med udarbejdelse af selve fredningsforslaget. Tidsplan.

Se PowerPoint fra borgermødet her.

Se SlideShow fra Trelde Skov her. 
(klik på den lille trekant til højre i det store billede for at starte SlideShow)