Men i 2014 lykkedes det. De fik en unge, og sidst i juli følte den sig flyveklar og kastede sig ud i luftrummet. Den havde i en måneds tid øvet sine brystmuskler ved at hoppe i reden samtidig med, at den baskede med vingerne. Den første flyvetur var ved at ende helt galt, idet en af de første landinger i et træ mislykke-des, og den drattede ned gennem træet og ned i skovbunden. Men heldigvis kom den på vingerne igen.

Der er ikke tvivl om, at havørnene har fundet sig et godt jagtrevir. Om sommeren er fangsten især brasener og også karper, der er blevet udsat ulovligt i Rands Fjord. Af og til ryger der også en blishøne og én af ungerne i skarvkolonien. Det sker, at havørnen slår ned på en fisk, der er så tung, at den ikke kan lette fra vandet med den. Så kan man være så heldig at se ørnen ro med vingerne ind på lavt vand samtidig med, at den holder fast på fisken.

Om vinteren går fiskene dybt i vandet, og det bliver sværere at finde føden. I hårde vintre omkommer der mange fugle, og ådsler udgør en del af havørnenes føde. Alt i alt er der ikke interessekonflikter af betydning mellem os mennesker og havørnene - deres føde generer hverken jægere eller fiskere. Og de fleste skovejere er stolte over at have en havørn i deres skov.

Det er et flot syn at se havørnene svæve over Rands Fjord området for at markere, at det er deres revir - med et vingefang på op mod 240 cm. er de til at få øje på. Og det er imponerende at se den koncentration, aggressivitet og kraft, der stråler ud af havørnen, når den har fået øje på et bytte - fugleverdenens Mike Tyson - se fotoet! Gode steder at se havørne: Kirkegården i Egeskov og fuglehuset for enden af Fagerlien i Egum.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf