Det nytter ikke noget – i byrådet gør de bare, hvad de vil – uanset, hvad vi siger!” Sådan vil det af og til føles, men hvis sagen er god, og argumenterne også er det, og de fremføres af et godt hjerte, kan det lykkes. Det har vi set eksempler på. Byrådets medlemmer er modtagelige for fornuft.

Derfor er der ingen grund til, at du holder dig tilbage, hvis du er enig i, at DONG ikke skal have lov til at placere deres kæmpe glas-og-stålbygning midt i Skærbæk. Skriv til avisen – skriv til byrådet! Det skal ske snart, for fristen for indsigelser mod lokalplanforslaget skal være kommunen i hænde senest den 6. august.

En by skal harmonere med den natur, den ligger i. Og en bygning skal harmonere med den by, den ligger i. Men det har DONG ikke bestræbt sig på. Man kunne næsten ikke tro sine egne øjne, da man læste Fredericia Dagblads referat af borgermødet i Skærbæk.

En direktør fra DONG stod op og sagde, at bygningens udformning er betinget af ”det faglige behov for at kunne optimere processerne”! Og at bygningens arkitektur skal være ”i stil med energiselskabets overordnede æstetiske udtryk”.

På jævnt dansk betyder det vel, at man ikke vil tage det fjerneste hensyn til det samfund, der skal være koncernens nye hjemsted. Det er ganske vist ikke med DONGs gode vilje, for det er resultatet af en folketingsbeslutning.

DONGs direktør kunne lige så godt stille sig op på Overgade og råbe ud over Skærbæk: ”Vi er tvunget over i jeres jyske ravnekrog, så I må tage os og vores bygning, som vi er!”

For bygningen er en tro kopi af den bygning, man i dag har til huse i på Nesavej i København. Og selvfølgelig er det nemmeste og billigste bare at bygge den samme bygning en gang til.

Måske tror man i DONG, at borgerne i Skærbæk er henrykte og oven i købet beærede over at skulle rumme hovedkvarteret. Men for borgerne betyder DONGs indmarch først og fremmest mere trafik i gaderne, mere trængsel i institutionerne, at et rekreativt område og en flot udsigt over Kolding Fjord forsvinder etc. etc. Ulemperne er mange og store, og fordelene få og små.

Med den uro, der var for nogen tid siden om DONGs kulfyrede kraftværk i Tyskland skulle man tro, at selskabet havde fået øjnene op for ledelsesdisciplinen community relations. Det ser ikke sådan ud.

Man må forvente, at en koncern af den pågældende størrelse har et sådant format og en sådan stil, at den afsætter midler til at kunne indpasse byggeri og funktionalitet i en lille by som Skærbæk. Og det er vælgernes forventning, at politikerne tager opgaven alvorligt, og udviser en passende integritet.

Vi finder med andre ord ikke, at hverken DONG eller kommunens politikere yder borgerne i Skærbæk respekt. Og vi er ikke glade for, at Skærbæk Beboerforening og Danmarks Naturfredningsforening nu overlades ansvaret for at forsøge at give borgerne en løsning, de kan være tjent med.

Skærbæk Beboerforening har fremlagt et vel gennemarbejdet forslag til en alternativ beliggenhed, som de fleste selskaber ville være begejstrede for at få til et nyt domicil. Det er oven i købet en grund, som DONG også ejer. Men vi må indrømme, at der fra stueplan og dermed fra den nye kantine ikke vil være udsigt over Kolding Fjord, sådan som direktøren stillede som krav!


Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia
Ole Klottrup