Den kan forveksles med fyrremejsen, og det navn skal heller ikke tages bogstaveligt, for i Danmark findes den i pile- og birkekrat i Sønderjylland. Den fik sit navn efter de steder, den lever i de nordiske lande - inden den kom til Danmark sydfra.

I 2012 opsatte vi sammen med Fredericia Kommune ca. 100 fuglekasser på volden - heraf var der en del mejsekasser. Og dagen efter fotograferede jeg en sumpmejse, som kiggede ind i en af kasserne. Og kassen var på et træ 10 meter fra det sted, disse fotos er taget. Er det den selvsamme fugl! Ja, det er da en mulighed.

Sumpmejsen på fotoet plukkede dele af de visne blomster på en tidsel, fløj op i et træ og pillede frøene fra - en vigtig føde i vinterhalvåret. Og sådan gik det frem og tilbage i den halve time, jeg havde til rådighed. Ellers er vinterføden agern og bog. Den samler dem også som vinterforråd og gemmer dem i hulrum i træer - som den eneste af vores mejser i skovene. Og den har en god hukommelse! Den er ikke sjælden på vinterens foder brætter - du har måske set den.

Om sommeren lever sumpmejsen af edderkopper og insekter.

Kig efter den på volden, i skovene og i Elbodalen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf