Banneret er fundet på Internettet, og vi håber, at producenten tilgiver os brugen. For det er lige ved at være umuligt at fotografere en siddende ravn. Den er alt for intelligent og årvågen, man bliver opdaget – og fuglen er fløjet. Derimod er det ikke svært at få den at høre i Hannerup og Fuglsang skove. Gå ind på Internettet, søg på fuglestemmer, og hør ravnens stemme inden næste skovtur.

Ravnen var højagtet i Nordens oldtid. Odin sendte sine ravne, Hugin og Munin, ud i verden for at spørge nyt. Den lille figur i hjørnet af banneret viser Odin med sine to ravne – den stammer fra en krigerhjælm fra 600-tallet, fundet i Uppsala. Men med kristendommen var der ikke alt det dårlige, man kunne sige om ravnen og dens slægtninge – først og fremmest krage og skade.

Kragefuglene har lidt længe nok under deres ufortjent dårlige ry, og nu synes vi, at tiden er inde til at rehabilitere dem som nyttige, underholdende og intelligente fugle. Ravnen er kragefugl No. 1 og den største af dem.

For ikke så mange år siden var ravnen ved at blive udryddet i Danmark – efter årtiers efterstræbel-se med udlægning af forgiftede ådsler. I 1950 var der kun få par i Sønderjylland og på Fyn. Siden blev ravnen fredet, og vi har nu måske 1.000 par.

Vi bør agte ravnen for dens rolle i vores forfædres religion, asatroen, og også for dens intelligens. Østrigske forskere har lavet forsøg med ravne, der viser, at de løser problemer ved hjælp af logisk tænkning. De skulle være mindst lige så gode til det som menneskeaberne. Som de siger på Færøerne Gamal ravnur er illur at narra!

Vi må så se gennem fingre med, at ravnen snupper en harekilling hist og nogle fugleunger pist. Hovedføden er ådsler.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf