Man kan se rådyr overalt i Fredericia Kommune - på land som i by. Midt på dagen er der ofte rådyr på Fredericia Vold i den tørre voldgrav ud for Dronningensgade, hvor de ligger og hviler sig. Ved Kongens Port har de endog trådt en tydelig dyreveksel, dvs. en sti. Ned ad den ene side ad volden, over vejen og op ad den anden side. Og i mange dele af byen kan man nyde synet af dyrene i haverne - sjældent i fuldt dagslys, men ved daggry og i skumringen. Selv om "nyde" næppe altid er det rette ord, når rådyrene har ædt tulipanerne eller salaten!

Faktisk har vi næppe nogen sinde haft så mange rådyr i Danmark som i disse år. Den udvikling i landbruget, som har været katastrofal for haren, har været til gavn for rådyret. Hvis du husker tilbage i tiden, kan du måske mindes de bare, brune marker, som før i tiden prægede vores landskab i vinterhalvåret. Det var lidt trist. Men sådan er det ikke i dag, idet de fleste marker nu er vintergrønne. Det skyldes vandmiljøplanerne, der bestemmer, at majoriteten af markerne skal være med plantedække også i vinterperioden. Formålet er at mindske udsivningen af næringsstoffer fra landbrugsjorden og til vores vandmiljø. Allerede i september-oktober er markerne grønne, og det betyder føde til rådyret i den værste vintertid, hvor de urter og knopper, det langt foretrækker, ikke er at finde.

Desværre bliver mange rådyr dræbt af løse hunde. På Fælleden finder man hvert år skambidte og dræbte rådyr, så der er gode grunde til, at man altid skal have sin hund i snor på Fælleden og i vores skove. Og man skal selvfølgelig have det på Fredericia vold - også af andre grunde. Selv om det kan være svært at se det på Fido, har hunden og ulven fælles forfædre og mange fælles instinkter.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf