Nu er det så, jeg må spørge, om du har en kat. Drømmer du om at holde den lukket inde, fordi den dræber fugle og mus? Det gør du nok ikke, "for det er jo kattens natur!" Men se her nogle tal fra en undersøgelse i England: Landets 9,2 millioner tamkatte fangede i perioden fra april til august 27 millioner fugle og 55 millioner pattedyr. Ja, som bekendt er et angreb det bedste forsvar!

For både katte og skader gælder det, at deres indhug næppe har nogen langsigtet virkning på bestandene af småfugle. Solsorten er en af de fugle, som er mest udsat, og den er jo ikke just truet. I eftersommeren er der op mod 10 millioner solsorter her i landet.

En anden fordom om skaden har givet navn til en opera. Den hedder "Den Tyvagtige Skade". Og det kan da godt være, at den godt kan lide flitterstads. Det er der mange mennesker, der også kan.

Nu er vi kommet til realiteterne: Husskaden er almindelig over det meste af landet, men den trives bedst i byerne, og københavnsområdet rummer de tætteste bestande. På landet er den gået til bage i takt med landbrugets udvikling med stadig færre dyr på græs og dermed mindre føde.

Parret er fælles om at bygge den store, runde rede - og den er ikke til at tage fejl af. Den er som regel anbragt ret højt til vejrs i et træ.

Husskaden er her i landet hele året, og i Fredericia Kommune kan den findes over alt, selv inde midt i byen. Fuglen på fotoet hørte til de første indbyggere i Fredericia C.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf