Mølleopstemningerne forhindrede havørrederne i at gå op og yngle i åens øvre løb. De lever i havet, men for at yngle må de op i vores åer og finde et sted med rask strøm og grusbund. Her graver hunørreden en grube med slag af halen og lægger sine æg – de bliver befrugtet af hannen, som sprøjter sin sæd ud over æggene. Gruben dækkes af grus igen. Og nogle måneder senere dukker de små havørreder op og følger senere strømmen ud mod havet.

Op til 2010 kunne havørrederne kun svømme til Follerup Mølle. Møllen var ikke længere i drift, og Fredericia Kommune havde bevilget penge til at grave et nyt åløb forbi møllen. Men var der i det hele taget havørreder til at udnytte de nye ynglepladser?

Det blev undersøgt året efter ved hjælp af elektrofiskeri. Fiskene bedøves af en elektrisk strøm i et lille stykke å ad gangen. Man kan tage dem op, måle og veje dem, hvis der er brug for det og derefter hurtigt sætte dem ud, så de ikke lider skade. Det viste sig, at der var en meget stor ørredbestand i åen oven for Follerup Mølle – på kun 20 meter åbred talte vi 53 ørreder. De fleste ørreder var små, men der var også en havørredhun på hele 85 centimeter – den var sammen med den mindre han.

Ørrederne havde med omløbet forbi Follerup Mølle genindtaget gydeområder, som de for 500 år siden var blevet lukket ude fra. Nu mangler der kun omløb om én mølle, Bovballe Mølle, men den ligger i Vejle Kommune.

Besøg de historiske vandmøller – Gammelby Mølle og Follerup Mølle. De ligger smukt i ådalen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf