De er nemme at adskille fra andre fugleflokke: Deres kropsfacon og hurtige vingeslag afslører dem som ænder af en art, og blandingen af mørkebrune og hvid-sorte fugle afgør sagen. De hvide er hannerne - som du kan se på fotoet har hannen dog også andre farver; den sarte grønne farve er helt speciel.

For en del år siden var der om vinteren tusindtallige flokke i Lillebælt ud for Vejle Fjord - mange sikkert vintergæster nordfra. Her var der åbenbart godt med muslinger, som er edderfuglens foretrukne føde. Desværre kom der en række alvorlige iltsvind, som dræbte alt bundlevende. Årsagen var sommerens opblomstring af alger forårsaget af alt for meget næring i vandet - meget af det skyllet ud fra de dyrkede marker. Algerne dør om efteråret, de synker til bunds og rådner og bruger på den måde den ilt, bunddyrene har brug for. Så var det slut med de store flokke, men måske er de der igen.

At edderfugle også æder krabber, var jeg ikke klar over. En dag ved Trelde Næs blev jeg vidne til en vellykket krabbefangst. Han edderfuglen kunne dog ikke sluge krabben med klosakse og ben. Den blev rusket, så der kun var krabbens krop tilbage.

Edderfuglene ruger på øer, som regel i små kolonier - især er der mange på Saltholm i Øresund, op mod en fjerdele af den danske bestand. Men ellers ruger der edderfugle langs både Nordeuropas, Nordamerikas og Asiens kyster - arten er cirkumpolar.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf