De genindvandrede til Sjælland og Bornholm for nogle år siden. Naturligt nok, for de yngler typisk på høje klinter som Møns Klint eller på klipper som på Bornholm, men de vil også gerne bo i redekasser opsat et højt sted.

Vores korrespondent på Skærbækværket, Torben Skytte Hvass (ja, han er også ansat på Skærbækværket), har sendt os fotoet. Du kan se størrelsesforskellen på de voksne fugle – hunnen er størst. Det er almindeligt blandt rovfugle. Og en af de tre unger kigger frem.

Vi håbede på unger allerede sidste år, men falkene var for unge. Men i år lykkedes det, og vi krydser fingre for, at de alle tre kommer på vingerne. På Bornholm tog sølvmåger ungerne i en af rederne – og det er ikke just sølvmåger, der mangler ved Skærbæk.

Vandrefalkene har ikke mindre end tre redekasser at vælge imellem på Skærbækværket – opsat af DOF (Dansk Ornitologisk Forening). Skærbækværket har før i tiden kæmpet med en voldsom dueplage. Det er slut nu – duer er den store huns bytte, mens hannen ifølge Torben Skytte Hvass tager fugle i drosselstørrelse.

Mon DOF kunne tænkes at sætte en falkekasse op på den store, hvide silo på Fredericia Havn – også her er der mange duer. Eller måske på fjernvarmeværkets skorsten?


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Foto: Torben Skytte Hvass og tekst: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf