Hvad har heste og stære til fælles? Fotoet viser stærens afhængighed af græssende dyr. En lille flok stære jagtede de insekter som nogle heste på engene i Bøgeskov jog op – på fotoet kan du nu kun se en enkelt stær. Græssende dyr og afgræssede marker med kort græs og dyregødning med dejlige larver og fluer er der blevet meget mindre af. Og derfor er stærebestanden faldet så drastisk. De endeløse marker med hvede, raps eller majs har bredt sig over de tidligere græsmarker, og de rummer ikke fugls føde. Der er kun det, landmanden ønsker.
Nu om dage står de fleste køer på stald året rundt. Før i tiden var de på græs i sommerhalvåret. Det er det nu stort set kun de økologiske køer, der er. Det er grunden til, at mange mennesker foretrækker økologisk mælk, men samtidig forøger man altså chancen for at få stære i sin stærekasse igen.

Ikke uventet er der flest stære i de egne, hvor mælkeproduktionen er størst – i Vestjylland og Sønderjylland, men måske lidt overraskende er der også mange stære i Københavnsområdet. Her er der store arealer af græsland i form af private græsplæner, sportspladser, parker og marker afgræsset af heste.

 

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Hent som printvenlig pdf