Og ja, ræven går derude – også her i Fredericia. Men den er ikke farlig, som den dystre sang lader ane. Der er ingen registrerede angreb her i landet – hverken på mennesker eller vores hunde og katte, mens kaniner og høns absolut er i farezonen. Men selvfølgelig, hvis en jæger sender sin gravhund ned i rævegraven for at den skal jage ræven ud, så kan der ske lidt af hvert. Gravjagt er for nogle jægere noget af det mest spændende, man kan opleve.

Ræven betragtes af de fleste, som et dyr, der hører til i skoven. Men ræven har en stor tilpasningsevne og kan trives i mange forskellige miljøer. Nogle byområder har en betydelig rævebestand - de trives i villakvarterer og sommerhusområder, i kolonihaver, på baneterræner og i byernes grønne områder. Disse ræve er ikke ret sky - de har vænnet sig til os mennesker. Ræven på fotoet var bemærkelsesværdigt samarbejdsvillig, og det ser næsten ud, som om den poserer for fotografen.

Så du kan tage det roligt, hvis du opdager, at ræve regelmæssigt patruljerer i haven. Det er ikke det samme, som at det er en god idé ligefrem at fodre ræven. Der er måske småbørn i nabolaget, hvis forældre ikke vil føle sig trygge ved et vildt dyr. Og de skal huske at dække børnenes sandkasse godt til, når den ikke er i brug.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Foto: Kjeld Lund. Tekst: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf