I modsætning til fotoet er der ingen forskel på størrelsen på de to generationer. I særligt varme somre kan der nå at komme en tredje generation; den ser ud som sommerformen.

Mange af vores sommerfugle er hårdt trængt. De før så blomsterrige enge og overdrev er vokset til med krat, og blomsterne er blevet skygget bort. Det har ført til, at mange arter sommerfugle er gået voldsomt til bage i antal. Men det gælder ikke nældesommerfuglen.

Som navnet siger, lever dens larver på brændenælder, og dem er der rigeligt af. Det meget kvælstof i luften fra vores intensive svineavl får brændenælderne til at stortrives, mens de sartere blomster på næringsfattig grund forsvinder og med dem altså mange sommerfugle. Nældesommerfuglens succes er altså på en trist baggrund.

Vi har kun haft nældesommerfugle her i landet i lidt over hundrede år. Arten har bredt sig langsomt sydfra og nåede i 2002 til Bornholm og Sydsverige.

Du kan finde nældesommerfuglen mange steder i kommunen - forårsformen er fotograferet ved Rands fjord og sommerformen i Elbodalen nær Taulov. Søg efter den i skovlysninger og langs skovveje, hvor der gror brændenælder.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf