Og vel er det en fremmed livsform, men dog ikke fra det ydre rum. Det er Konge Skjoldlus, og du kan se dem på Fredericia Vold i den østlige udkant af legepladsen. De ser ud til at foretrække yngre ahorntræer med glat bark, men de går også på lindetræer.

Konge skjoldlusen er en art bladlus, der hører hjemme i Asien, men som har etableret sig i Centraleuropa og siden bredt sig til Danmark, hvor den første gang blev set i 2006.

Hunner har et brunt skjold på størrelse med en lillefingernegl. Under hver hun er en sæk med op til 3.000 æg, der er dækket af hvid voks. Når æggene klækkes, kravler larverne ud på bladene og suger på dem i løbet af sommeren. Konge skjoldlus mens ikke at være noget stort problem, men de kan måske hæmme træets vækst.

Konge skjoldlusen er et eksempel på de nye arter, der breder sig fra andre lande via transport, import og turisme. Som regel har de ikke naturlige fjender her i landet, så de kan let formere sig og spredes. Klimaændringerne betyder også, at nogle varmeelskende arter nu kan overleve i Danmark.

Nogle af de nye insekter kan vise sig af være spændende bekendtskaber som de sommerfugle, der er ved at få det for varmt i Sydeuropa og derfor trækker nordpå. Andre af de nye insekter er skadedyr som Hestekastaniens Minérmøl, det får kastanjetræerne til at se triste ud midt på sommeren. Eller Harlekin Mariehønen fra Asien, der nu er fundet her i Danmark. Den frygtes at kunne udkonkurrere flere danske arter af insekter - først og fremmest vores egne mariehøns. Følgerne af denne og andre invasive arters indtrængen er uoverskuelige.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf