Måske ikke så mærkeligt, at lystfiskerne sætter karper ud i vande, der egner sig til det. Men det er kritisabelt, at det ofte sker uden de nødvendige tilladelser. Det kan betyde, at den økologiske balance i en sø forrykkes. Fredericia Kommune udgraver i disse år mange damme til frøer og salamandre, og udsætning af karper eller andre fisk vil ødelægge vandet som yngledam for padderne. Der er ingen mangel på fisk, men der har aldrig være så få padder som i dag.

Jeg har flere gange set havørnene ved Rands Fjord slå fangerne i så store karper, at de ikke kunne løfte dem op af vandet, men måtte "ro" dem ind til land. Mon der har været den nødvendige tilladelse til udsætningen af karperne!

Karpen er ret let at kende fra fætrene brasen og suder - dels på grund af skægtrådene, dels på grund af fiskenes form og skæl. Karpen på fotoet er en skælkarpe - er den helt uden skæl kalder man den en læderkarpe, og er der enkelte, store skæl, er der tale om en spejlkarpe.

Karpen lever vildt i store dele af verden - mange steder udsat. Den spiller også en stor rolle som opdræts- og spisefisk i Asien, Rusland og Østeuropa - i Ungarn har jeg set kæmpestore karpedamme.

Den lever i lavvandede søer og damme. Her kan vandet blive så tilpas varmt, at den kan yngle i Danmark - 17 grader. Føden består af småfisk, bunddyr, haletudser, salamanderlarver og plantedele.

Fisken er fotograferet i dammen ved Gammelby Mølle, hvor den søgte føde i overfladen.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig fil