For at få en idé om, hvorfor der er meget færre harer end før i tiden, må vi se på landbrugets udvikling. Før var markerne mindre – ofte adskilt af levende hegn. Bekæmpelsen af ukrudt var ikke så effektiv som i dag, hvor brugen af sprøjtegifte betyder, at der stort set kun gror det, landmanden ønsker. Nutidens meget store korn- eller rapsmarker kaldes derfor af nogle for øko-ørkener. Der er heller ikke så mange græsmarker som før i tiden – det er næsten kun de økologiske køer, der er på græs. De andre er på stald året rundt.

Til sammen betyder det, at det moderne landbrug giver haren dårlige vilkår. Der er færre skjulesteder og mindre føde. Og man mener også, at nogle af sprøjtegiftene svækker haren.

I dele af landet er haren ligefrem truet af udryddelse. Men så galt er det ikke her på egnen – de to på fotoet blev set i Elbodalen ved Holmemarksvej. Og golfspillerne kan næsten klappe de harer, der hopper omkring på banen - i fare for at blive ramt af en golfbold! Det er for risikabelt at gå tur på golfbanen, men prøv ved Holmemarksvej eller på engene ved Bøgeskov Strand. Men hold hunden i snor på engene – ud over harer er der også rugende engfugle. Husk kikkerten.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Hent som printvenlig pdf