Og så kan det nok være, at den accelererede opad med et skræp og en stråle bagud. Fiskehejren er en meget sky fugl - når man nærmer sig, letter den på flere hundrede meters afstand.

Hvordan kan det være, at fiskehejrer i andre lande og verdensdele ikke er nær så sky? I Mexico f.eks. letter en hejre af en nærtstående art knap nok, når du er 50 meter fra den. Forklaringen er lige til: I Danmark har vi i hundredvis af år haft en intensiv jagt på fiskehejren - i middelalderen for at få fat i dens fjer, som var populære til hattepynt. Senere fordi man ikke kunne lide dens fiskefangst - den er jo en konkurrent! Sådan har det åbenbart ikke været i Mexico. Vores hejrer blev fredet for adskillige år siden, men de stoler stadig ikke på os! Frederiksberg Have udgør en undtagelse, her kan "hejremanden" håndfodre dem. Efter fredningen er bestanden dog steget kraftigt og er nu på 7000-8000 par.

Det er ganske almindeligt at se fiskehejren gå på lavt vand på jagt efter fisk. Den står ubevægelig for pludselig at hugge til. Især er der mange fiskehejrer på fangst i vådområderne ved Egeskov og Bøgeskov. Mosegrise og fugleunger tager den med i farten, Om vinteren går fiskehejren ofte på land og leder efter mus. Men mange hejrer vælger den udvej at drage mod sydvest, når vinteren nærmer sig.

Hejrerne ruger i kolonier og bygger deres reder i høje træer. En koloni kan være på nogle få reder og op til flere hundrede. Mig bekendt har vi ingen hejrekolonier i kommunen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf