På fotoet fra en af søerne i Kongsted ser du just en velvoksen brasen, en fisk fra karpefamilien. Her har den skudt sin mund ud i et rør for at suge føde til sig - vist et insekt på vandoverfladen. Men oftere står den ved bunden med hovedet nedad og suger sand og mudder op, hvorefter den filtrerer føden fra - diverse bunddyr. På den måde kan den lave huller i bunden - kaldet "brasenhuller".

Denne brasen havde nogle ar på kroppen. Jeg tror, at den har været udsat for skarv-angreb. Brasenen er ganske vist for stor til at blive slugt af en skarv, men jeg har set skarver forsøge sig med næsten lige så store fisk - for at måtte opgive. Det ser ud, som om skarverne har decimeret bestanden af fisk i områderne nær vores kyster, og de har nu kastet sig over de ferske vande. Også andre jager brasenen, først og fremmest havørnene ved Rands Fjord - brasen er en af deres yndlingsspiser.

Her i landet spiser mennesker normalt ikke brasen. Som min mor i sin tid sagde: "Sådan én behøver du ikke komme hjem med igen, Ole!" Den blev ellers serveret med hollandaise sauce.

Ud over drenge, der synes, det er sjovt at fange de store fisk, er den også populær i den eksklusive kreds af fredfiskere. De afholder konkurrencer med store præmier for at have fanget den største vægtmængde fisk. Og her tæller de ofte store brasener godt. Efter end konkurrence slippes fiskene fri igen.

Brasenen er almindelig i vores søer og også i langsomt flydende åer. Her i kommunen har vi den ud over i søerne ved Kongsted også i Rands Fjord samt i Spang Å. Måske også i voldgravene.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig fil