Stormmågen er en af de to mågearter, vi ofte ser i selve Fredericia - den anden og noget større er sølvmågen. Som fotoet også viser, er stormmågen en elegant og smuk fugl, og den kan ting, som man ikke skulle forvente af en måge. I Nestlegårdens haveanlæg er der nogle store kirsebærtræer, og hver forsommer kan man more sig over at se stormmågerne lande i træerne - med fødder, der slet ikke er egnet til at gribe om grene. Men kirsebærrene frister.

Den er også at se på sportspladsen ved Strandvejen, hvor den finder orme. Det samme gør den, når landmanden pløjer - han følges ofte af en sky af måger. Og når vi når til aften, samles mange stormmåger på Lillebælt ud for Erritsø Bæks udløb for at sove sammen. Om efteråret er mange af de overnattende måger fugle fra Østersø-området.

Ud over orme lever stormmågen af ådsler, fiskeaffald og smådyr, den kan finde ved kysten. Tidligere havde vi åbne lossepladser, og her var der altid måger. Da lossepladserne blev lukket, gik bestanden tilbage, og den lider også under det voksende antal undslupne mink.
Stormmåger yngler på øer og holme ved vores kyster, og den er almindelig i det nordlige Europa.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf-fil