For et par år siden var der her i kommunen en sølvhejre i det tidlige forår - oven i købet i yngledragt. Den lod sig se flere steder, bl.a. i Egeskov i det naturgenoprettede område. Men den fandt sig åbenbart ikke en mage. Sådan har det været i en del år - de var her i landet enkeltvis, man så dem forskellige steder, og så forsvandt de igen. Fuglen på fotoet er fra Ungarn - jeg ser frem, til at tage ét ude ved Egeskov eller Bøgeskov!

I yngletiden bliver sølvhejrens næb mørkt, og den får prydfjer på brystet og på ryggen. Og netop disse smukke fjer blev mange sølvhejrers død, for omkring 1900-tallet blev det højeste mode at pynte damehattene med sølvhejrens prydfjer. Det førte til, at arten blev fredet i flere lande, men tilbagegangen fortsatte på grund af afvandingsprojekter. Denne udvikling er dog vendt, og i de senere år har sølvhejren ekspanderet mod nordvest, bl.a. til Holland, og nu altså også til Danmark.

Sølvhejrens og vores hjemlige fiskehejres levevis minder meget om hinanden. De fanger fisk på lavt vand, men tager også mosegrise, fugleunger og insekter på land. Og de ruger begge i kolonier i træer.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf