På fotoet gør en han af arten lille vandsalamander tilnærmelser til den mere beskedent farvede hun, mens endnu en han nærmer sig.

Når salamandrene har lagt æg i dammen, forlader de den og lever på land hver for - meget skjult og i en mindre farvestrålende udgave.

Hvis du tager ud for at se ynglende salamandre, så lad fiskenet og syltetøjsglas blive hjemme. Vandsalamander er en fredet dyreart, der ikke må fjernes fra sin leveplads. Og er det ikke synd at forstyrre dem - de mødes kun en gang om året!

Og lad være med at fodre ænder i smådamme - i løbet af kort tid gør foderrester og andelort dammen til et stinkende mudderhul. Og så har salamandrene mistet den yngleplads. De har ikke for mange steder at yngle. Mange af dammene i landbrugslandet var i vejen og blev sløjfet.

Der er lille vandsalamander at se i dammene på forsvarets øvelsesplads i Fredericia. Man kan se på nettet, når der er øvelse og adgang forbudt - søg på Hyby Fælled.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Hent som printvenlig pdf