Og hvor er så det rigtige sted at se den? Den er ikke almindelig – slet ikke i vores kommune, men Elbodalen med sidedale er et godt bud – et ideelt glente-territorium med småskove, enge og Spang Å, Skærup Å og Gammelby Mølleå. Glenter færdes tit i nærheden af vand. Den ses ofte fra landevejen ved Bovballe Mølle, som desværre ligger i Vejle Kommune – dog kun et par kilometer fra kommunegrænsen.

Den røde glente genindvandrede for en del år siden fra Tyskland og Sverige. Den var som alle rovfugle blevet lagt for had af jægerne, og den blev udryddet her i landet tidligt i 1900-tallet. Jægerne var startet med at udsætte fasaner et halvt hundrede år før, og dem ville de have for sig selv, så alle rovfugle blev søgt dræbt med gift eller skudt. Og det uanset at glenten og flere andre rovfugle ikke er til nogen fare for fasanbestanden. Derfor er fasanen alle rovfugleelskeres hadefugl – en invasiv art. Den stammer fra Asien.

Glenten er en dygtig flyver, som ofte ses lavt over terrænet med mange stop og sving på sin jagt efter rotter, mus, firben, padder og andre, mindre dyr. Men den æder også gerne ådsler, som den kan finde langs vores veje og hvor ulven, vores nye rovdyr, har efterladt resterne af byttet. Den er derfor blevet kaldt ”nordens grib”.

Tag ud i landskabet med din kikkert og afsøg himlen – chancen er størst i foråret, hvor glenteparret ofte svæver over redestedet.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Hent som printvenlig pdf