Blomsten på fotoet er fotograferet i 2008, og sammenlignet med fotos fra 2007 var antallet på en eng ved Rands Fjord synligt mindre. Og i de sidste par år har det næppe været muligt at finde majgøgeurt på engen. Men prøv - du skal ud ad den sti, der går mod vest fra kirken i Egeskov.

Og sådan er det gået over hele landet. Den udvikling i landbruget, som utvivlsom har givet eksportindtægter og bidraget til en større levestandard, har samtidig gjort os fattigere på skønhed i landbrugslandet. Desværre mistede landmændene interessen for engene. De fleste er nu groet til i pilekrat, tagrør og brændenælder – og her kan majgøgeurten ikke klare sig. Den skygges væk.

Før i tiden var en eng en livsnødvendighed for enhver landmand. For han kunne kun have så mange dyr på stald gennem vinteren, som han havde hø til. Så i sommertiden blev enggræsset slået og tørret til hø. Men efterhånden mistede landbruget interessen for engene – det blev mere rationelt at købe importeret foder til dyrene. Oven i købet har kun de færreste landmænd køer på engene længere – deres dyr står på stald året rundt. Så derfor er det gået stærkt tilbage for alle de lyskrævende engblomster, som f.eks. majgøgeurt, og samtidig er antallet af sommerfugle og andre insekter faldet voldsomt, nogle arter er tæt ved at uddø her i Danmark.

Også engfuglene er trængt. Antallet af stære er faldet foruroligende i de senere år, det samme er sket for viben og sanglærken, og den sørgelige historie med storken kender vi alle.

Der er kun én vej frem, hvis vi vil gense den tabte skønhed: Vi må havde slået eller afgræsset engene. Det er op til ejerne af engene - og til kommunen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf