Geddens fangstmetode er bagholdsangrebet: Den står ganske stille mellem vandplanterne og er svær at se - dens grønlige farver med de lyse pletter falder i med baggrunden. Når byttet er inden for rækkevidde, tager gedden det i et spring. Læg mærke til, at rygfinne og gatfinne er meget tæt på halen - så et slag med halen giver en voldsom acceleration. Og er byttet først i geddens gab, slipper det ikke, for geddens mund er fyldt med tænder, der alle vender bagud.

Vel er gedden på fotoet stor, den vejer mellem 5 og 8 kg, men de er fanget langt større. Danmarksrekorden er fra 1929, den vejede 26½ kg og var 150 cm lang. Det gør gedden til den største af vores rovfisk i ferskvand. Den lever i søer og større åer og også i brakvand.

Gedden bruger synet, når den jager. Men mange af vores søer er forurenede, bl.a. af næringsstoffer, der siver ud fra de dyrkede marker. Det giver mange alger i vandet, som bliver grønt og ugennemsigtigt. Gedderne kan ikke holde bestanden af skaller nede - der er en ubalance i søen.

Det er just tilfældet for kommunens største sø, Rands Fjord. Den var engang en fjord, men et mislykket landvindingsprojekt efterlod den som en sø. Da vi for nogle år siden satte garn ud i Rands Fjord i forbindelse med en medlemstur, bestod fangsten stort set kun af småskaller.

Her i kommunen er der - trods de dårlige forhold - gedder i Rands Fjord og i Spang Å - og også i voldgravene. Her så jeg et forår for en del år siden en stor gedde. Om foråret kommer gedderne ind på lavt for at gyde, og så er de meget synlige.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst: Ole Klottrup. Foto: Bernt Grimm

Hent som printvenlig pdf