Når der er så mange insekter på Fælleden, skyldes det, at der sletterne hverken gødes eller sprøjtes mod vilde planter eller insekter, sådan som det sker på størstedelen af vores landbrugsarealer.

Når der gødes med gylle eller med kunstgødning, vokser græsset meget stærkt og skygger blomsterplanterne væk, og når der sprøjtes, dræbes insekterne. resultatet er, at antallet af insekter og af arter af insekter falder dramatisk. Det er trist, at sommerfuglene forsvinder, og mere end det: Faldet i insektbestandene er et stort problem for gartnerier, landbruget og private haveejere, for mange planter skal bestøves af insekter - først og fremmest af vilde og tamme bier, men også af sommerfugle og andre insekter. Uden bestøvning af insekter giver mange planter ingen frugt.

De forskellige urter og insekter giver grundlag for mange fugle og dyr. Og det er ganske almindeligt at se rådyr og ræv, tårnfalk og musvåge på Fælleden. I dammene yngler stor og lille vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø, og der er udsat løvfrøer. Og de mange padder giver føde til snogen.

Politikerne i Fredericia Byråd føler sig overbevist om, at forsvaret fortsat har behov for øvelsesområdet. Men kan man nu væres sikker på det - med regelmæssige mellemrum nedlægger forsvaret kaserner, og øvelsesområder bliver overflødige. Og hvis det også sker her i Fredericia, kan vi så regne med, at politikerne ikke vil udlægge en stor del af området til parcelhusgrunde? I alle tilfælde vil politikerne ikke på forhånd afskære sig fra denne mulighed. Der er behov for, at borgerne ytrer sig, hvis de gerne fortsat vil have dette dejlige naturområde at glæde sig over.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf