Om det er disse selvforsvars midler, der gør den til en af vores mest almindelige sommerfugle, er ikke godt at vide. Eller er det fordi, den lægger sine æg på brændenælder - dem er der som bekendt ikke mangel på!

Dagpåfugleøje er ikke blot almindelig i Danmark - det er den herfra og til Japan gennem den tempererede del af Asien. Og ingen steder er der nogen sommerfugl, som kan forveksles med dagpåfugleøje.

Den er en af de første sommerfugle, vi ser om foråret. Den overvintrer som voksen sommerfugl. I brændeskure, hule træer, brændestabler, stendiger, kældre ... Så den er klar til at flyve ud.

Du kan se den alle steder, hvor der er blomster. I haver, i skovkanter, på enge. Den på fotoet er fotograferet en dejlig sommerdag på Fælleden - et af vores bedste steder til sommerfugle og andre insekter. Den sidder på en af de blomster, den godt kan lide at suge nektar af, en tidselblomst.

Fælleden udmærker sig ved at have store områder som slette, og en del bliver slået årligt eller med nogle års mellemrum, så de bliver ved med at være slette. Ellers ville der hurtigt komme buske og træer, som ville skygge blomsterne bort. Der er mangel på sådanne - såkaldt lysåbne områder i vores natur. Det er en af grundene til, at mange sommerfugle er gået tilbage i antal.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf