Frøen er en butsnudet frø, vores mest almindelige frø. Tror jeg nok! For den ligner spidssnudet frø så meget, at det er en sag for specialister at kende forskel.

Haletudserne står på flere dyrs spiseseddel, og det samme gør de voksne frøer. Gedder, snoge, hugorme, hejrer, måger, rovfugle, pindsvin, rotter, grævlinger osv. kan godt lide frøer. Det samme kan storken, men den behøver frøer - desværre - ikke frygte mere.

Men mennesket er dog dens værste fjende. Den er som andre padder og krybdyr fredet, men forurening af dens yngle vandhuller og opfyldning af vandhullerne eller udsætning af fisk og ænder har betydet et voldsomt fald i bestanden i de senere år. Faktisk har der næppe nogen sinde i historien været så få padder som nu.

Så er det herligt, at Fredericia Kommune er ved at gennemføre et EU-støttet paddeprojekt. Man udgraver i disse år et stort antal damme specielt til padderne. I nogle af dem udsættes den truede løvfrø, i andre kommer der de salamandre og frøer, som selv finder vej.

Det bliver dejligt igen at høre frøerne kvække i kommunen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf