Men havørnene ved Rands fjord lader sig ikke skræmme. En af mine største fugleoplevelser var de to ørnes jagt på en stakkels blishøne. Først angreb den ene havørn, blishønen dykkede og undslap derfor i første omgang, men da den dukkede op for at trække vejret, var den anden havørn over den. Igen undslap den ved at dykke. Sådan gentog det sig et stykke tid, og det var tydeligt, at blishønen var ved at være træt - og så skete det uundgåelige: En af ørnene huggede fangerne (kløerne) i blishønen og fløj til ædepladsen med den.

Blishønen er en af vores mest almindeligste vandfugle - vi har den i Rands Fjord, i de nye søer i Egeskov og Bøgeskov, i dammene ved Kongsted og i voldgravene.

Om efteråret og vinteren bliver blishønsene meget selskabelige og samles i store flokke på steder med godt med føde - det være sig større søer eller fjorde. Tidligere var det almindeligt at foranstalte massenedskydning af blishøns på deres samlingspladser, og for nogle år siden var der inviteret til blishøne-drab på Gudsø Vig. Men det gav så mange protester og så meget negativ presseomtale, at jægerne opgav af hensyn til deres gode navn og rygte. Lad os håbe, at det er slut med sådanne uetiske massedrab.
Blishønen lever mest af plantedele- suppleret med snegle, orme, haletudser og insekter.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf