Hvis du kommer ad Vejlevej, skal du dreje om ad Bredstrupvej og derefter til venstre ad en lille grusvej umiddelbart før Ullerup Bæk. Hvis du kommer i bil, kan du parkere et lille stykke henne ad grusvejen.

Indtil for ca. 12.000 år siden herskede den sidste istid. Området var dækket af is – og så langt skal vi tilbage for at forstå, hvorfor der i det hele taget er en dal. Dalen er en smeltevandsdal dannet af vand, der strømmede væk fra iskanten. Da isen var smeltet, må vi regne med, at bækken ikke var meget større, end den er nu.

Ullerup Bæk udgjorde en del af Fredericias forsvar, da vores by endnu var en fæstningsby. Man kunne stemme vandet op, så det ikke var så let at angribe byen. Bækken har navn efter landsbyen Ullerup, men den eksisterer ikke mere, idet den blev brudt ned i 1650, og indbyggerne blev tvunget til at flytte til Fredericia. Kongen var utilfreds med, at der ikke var den store lyst til at flytte til hans nye by, og det var jo en måde at løse problemet på! Øst for golfbanen kan du se et mindesmærke for den ligeledes nedbrudte Ullerup Kirke.

Således rustet med lidt viden om, hvor du befinder dig, er du klar til turen:
Du følger stien til den deler sig, og så skal du beslutte, om du vil fortsætte lige ud, eller om du vil følge den gren, der går op ad dalsiden mod nord. Her oppe fra er der en fin udsigt over dalen, men stien fører ellers ikke videre. så retur igen og videre op i dalen langs med bækken. Et stykke henne fører stien væk fra dalen og op mod husene på den sydlige dalkant. Du følger den og drejer til venstre, lige før du kommer til et større hus - her er der adgang til en sti, som går gennem en lille egeskov. Og så er der ikke langt igen.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf