Endnu er ingen af natuglekasserne taget i brug, men hvis der her i vinter meldes om uhyggelige natteskrig fra volden, ved vi, at der sandsynligvis er ved at ske noget! Inden du ringer til politiet kunne du da lige slå op på internettet under fuglestemmer og lytte til natuglens skrig.

De to ugler på fotoet er skovhornugler, og de er ikke fotograferet på volden, men i en ungarsk landsby, hvor nogle træer ved et indkøbscenter af uransagelige grunde var blevet valgt som soveplads af uglerne. Og sjovt nok så det ud, som om indbyggerne ikke havde opdaget det.

Skovhornugler ruger i gamle krage- eller rovfuglereder, mens natugler naturligt vil ruge i hule træer. Men dem er der ikke mange af i vores skove. Træerne bliver fældet, når det bedst betaler sig, og det er længe inden, de egner sig til natuglerne. Hvis du bor op til en skov, kunne du prøve at sætte en kasse op. Slå op på internettet under fuglekasser og se de rette mål og den højde, du skal have kassen op i.

Hvis det lykkes at få uglerne til at yngle, er der en meget underholdende tid, hvor de hvide dununger klatrer rundt i redetræet, ned på jorden og op igen! Såvel skovhornuglen som natuglen er her hele året; de lever mest af mus.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig fil