Om foråret har de travlt – det gælder om at komme før konkurrenterne til mager og territorier. Om efteråret er det en anden sag. Hvis de under trækket mod syd kommer til en sø, hvor der er godt med fisk, bliver de gerne en uge eller to. Men de ender i Afrika for vinteren.
Vi har ynglende fiskeørne i Danmark, men kun ganske få par, og i vores kommune kommer de kun på træk. Men mulighederne er ikke helt ringe for at se en fiskeørn ved Rands Fjord i perioden fra august og hen i oktober.

Det er en oplevelse at se en fiskeørn på jagt. Når den får øje på en fisk, står den stille i luften med baskende vinger ca. 25 meter over vandoverfladen. Pludselig styrtdykker den, og lige inden, den rammer vandet, strækker den fangerne ud for at gribe fisken med de sylespidse kløer.

Fiskeørnen er meget sky og tåler ikke forstyrrelser. Måske er det forklaringen på, at vores lille, tæt befolkede land ikke virker tiltrækkende. Og mange af vores søer er uklare grundet tidligere tiders udløb af kloakvand og vedvarende forurening med næringsstoffer fra landbruget. Det kan også være en forklaring.

Fiskeørnen er en stor fugl med et vingefang på mellem 150 og 170 cm – og meget elegant med sine lange og ret smalle vinger. Kig efter den fra kirkegården i Egeskov.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf