Der er egern i vores kommune. Ved Fagerlien er der set et brunt egern, og ved Snoghøjgårdparken er der set røde egern – det samme i Erritsø.

Danmarks Naturfredningsforening deltager i flytning af sorte egern fra Sydfyn til Langeland. Disse egern stammer fra en ældgammel dansk race og findes nu næsten kun på Sydfyn, men de er ved at blive blandet med røde egern, som måske stammer fra udsatte dyr fra andre steder i Danmark, Sverige eller Tyskland. På Langeland er der ingen egern, så for at bevare den gamle race flytter man nu sorte egern her til.

Men hvorfor er der ingen egern på Langeland? Her som mange andre steder uddøde de simpelthen, fordi levestederne forsvandt – Danmark var næsten skovløst omkring år 1800. Siden fulgte massive skovplantninger, men skovens gode humør manglede: Så man udsatte egern – overvejende røde! Det førte til en vældig vækst i antallet, og i 1930´erne var egernet blevet en plage. Dets naturlige fjender var næsten udryddet – for også skovmåren havde lidt under skovens forsvinden, og duehøgen havde jægerne skudt. Så staten udbetalte skydepræmier, 1 kr. pr. egern. I 1933/34 blev det til ca.35.000 kr.

Det – og måske var der også andre grunde – førte til et vældigt fald i bestanden, og nu ser det ud, som om egernet igen er sjældent.


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf