Alle projekter, som hjælper med til at få flere bier, sommerfugle og andre vilde dyr, tæller med. Det kan være du lader græsset vokse, sår vilde blomster, laver et kvashegn, anlægger en havedam, sætter redekasser op eller noget andet… 

Har du et projekt, der hjælper naturen, så kan du komme med på kortet over projekter i Fredericia, og dermed vise, at du bakker op.