Kolding Havn ejes af Kolding Kommune, så vi vil gerne vide, om politikerne i Kolding mener, det er en god idé at sende deres affald videre til naboerne. Og hvad siger politikerne Fredericia og Middelfart?
Havnedirektøren oplyser i Jydske Vestkysten, at Kolding Havn på den måde kan spare mange penge. Og han regner med at få en ny tilladelse, når den nuværende udløber, så havnen kan fortsætte med at dumpe havneslam ud for Trelde Næs i de næste mange år. Havnedirektøren mener også, at løsningen er god for miljøet - i Kolding.

Slammet indeholder giftige tungmetaller, forskellige kemiske forbindelser. Et af stofferne er kviksølv, som er absolut uønsket i havmiljøet og efterfølgende i vores fisk.
Slammet indeholder også store mængder organiske stoffer, over 12.000 m³.

Ganske vist har Naturstyrelsen sat grænseværdier for indholdet af tungmetaller og næringsstoffer; men der er tale om en nettotilførsel af stoffer og materialer til et havmiljø, der allerede er belastet af iltsvind og bunddød med den nuværende tilførsel af næringsstoffer.

Vi mangler også at få at vide, hvor slammet føres hen med bundstrømmen. Til badestrandene i Båring Vig og langs kysten af Fredericia? Eller til ynglepladserne for fiskene i Lillebælt?

Vi har i forvejen Shells olieforurening, som har fyldt meget i pressen - bestemt ikke til gavn for udviklingen af Fredericia C og bestræbelserne på at gøre Lillebælt området til en turistmagnet med tilhørende arbejdspladser. Naturpark Lillebælt, et projekt, som kommunerne i Kolding, Fredericia og Middelfart er fælles om.

I mange kommuner - også i Fredericia - investeres der store beløb i at adskille kloakvand fra regnvand, så man undgår at sende urenset kloakvand ud i vores vande efter store regnskyl. Hvem kan mene, det er en god ide at bruge penge på det, og efterfølgende hælde havneslam urenset i havet?

Naturligvis har Naturstyrelsen givet tilladelsen efter gældende regler. Regler fra en svunden tid i et andet årtusind, da der blev givet tilladelse til dumpning af havneslam mange steder. Tilladelsen er derfor formelt i orden; men selve ideen om at dumpe forurenet slam i havet skal vi tage politisk stilling til.

Vi forventer, at politikerne i Kolding, Fredericia og Middelfart vil sætte en stopper for dumpningen af forurenet og næringsholdigt havneslam i Naturpark Lillebælt.

Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia
Karsten Enggaard, formand
(læserbrev i Fredericia Dagblad 18. februar 2015)

Oplysningen om de mange lastbillæs kom først frem i JyskeVestkystens den 3. februar. Tilladelsen fra Naturstyrelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 71.250 m³ oprensningsmateriale fra Kolding Havn og indsejling.

I Ugeavisen Koldings netudgave den 4. februar fortæller havnedirektøren, at Kolding Havn på den måde kan spare mange penge, idet man ellers skulle spule slammet op i et bassin ved Kolding Fjord. 

Læs her havnedirektørens udtalelse til Ugeavisen Kolding

Læs her omtalen i Jydske Vestkysten

Miljø- og energiudvalget i Fredericia vil i dialog med Naturstyrelsen om dumpningen af havneslam. Læs artikel i Fredericia Dagblad 19. februar 2015.

DN Fredericia anker Naturstyrelsens tilladelse til klapning af havneslam i Lillebælt. Læs vores anke her.

Her ser du området, hvor havneslammet skal dumpes.