Der var stærke kræfter for at bygge en kommerciel havn på området og at flytte lystbådehavnen mod syd til Sanddal Strand. Men efter års politiske kampe blev det i december 2007 besluttet, at Fredericias lystbådehavn skulle blive, hvor den "altid" har været. Som du kan se i det efterfølgende, var DN Fredericia en ivrig deltager i kampen for lystbådehavnens forbliven.

Men der var stadig lang vej til den flotte og velindrettede lystbådehavn, som vi har i dag. Under de mangeårige diskussioner om lystbådehavnens placering var der ikke grundlag for at investere i dens udvikling, og da kampen om placeringen var slut, stod vi med en nedslidt lystbådehavn.

Og så startede den næste kamp - om, hvor pengene skulle komme fra til den uomgængelige fornyelse og renovering af Fredericia Lystbådehavn. Det endte med, at ADP A/S overtog lystbådehavnen og foretog de nødvendige investeringer, så den nu er i tip-top stand.

Nu kan bådejerne hellige sig deres fritidsinteresse med ro i sindet. Og vi kan også håbe, gæstesejlerne igen vil besøge os i stort tal.

ADP ejer og driver erhvervshavnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Kampen mod RO-RO-havnen

Fredericia Byråd vedtog i 2004 at bygge en såkaldt RO/RO-havn på det areal, hvor lystbådehavnen ligger i dag. Dvs. en havn, hvor trailere køres om bord på særlige færger.
Lystbådehavnen ville man flytte til Sanddal og dermed ødelægge den eneste hæderlige badestrand i den sydlige del af byen. Ydermere ville man bygge en 290 meter lang og 18 meter høj bygning på lystbådehavnens sydligste del og vinkelret på kysten for at beskytte Sanddal-borgerne mod den slemme støj fra havnen. Dels ville kæmpebygningen skæmme det skønne Lillebælt-landskab, og dels ville den slet ikke beskytte mod støjen. Endelig var vi overbevist om, at et projekt til hundredvis af mio. kroner, der kun ville give et areal af størrelse som Føtex Vest´s parkeringsplads, aldrig nogen sinde ville kunne forrente sig.
Byrådet mente ikke, at der var behov for at vurdere indflydelsen på miljøforholdene - til trods for, at enhver kunne se, at der ville være en betydelig miljøpåvirkning.  

Men heldigvis var amterne ikke nedlagt endnu, og Vejle Amt besluttede, at der skulle gennemføres en såkaldt VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Allerede inden VVM-sagen startede, sendte vi den 18. januar 2005 vores indvendinger  til Vejle Amt og byrådet - det sidste i det forfængelige håb, at nogle måske kunne blive klogere.

Vores eksperter i VVM-analyser i København mente ganske vist ikke, at vi ville have nogen som helst chance for at forhindre et projekt i til flere hundrede millioner kroner. Men hvo intet vover …

Indsigelse mod RO/RO-havn i Fredericia

Først i slutningen af 2005 meldte Fredericia Kommune sig klar til at samarbejde med amtet om VVM-redegørelsen. Der gik langt over et år, og det er udsædvanligt. Onde tunger sagde, at kommunen spekulerede i, at amterne skulle nedlægges først i 2007. Det betød, at kommunen selv skulle gøre VVM-redegørelsen færdig, idet amtet ikke vil kunne nå det i den tid, det havde til sin rådighed. Det fandt vi i DN langtfra betryggende!

I januar 2006 sendte vi et tillæg til amtet, idet der var sket flere ting, der styrkede de alternative forslag til en placering af RO-RO-havnen, som vi havde fremlagt – først og fremmest at Banedanmark ville opgive brugen af arealet nord for Holstensvej – det viste sig senere at blive afgørende. Dette notat blev sendt til Vejle Amt 17.01.06.

Tillæg til vores notat af 18.01.05

Arbejdet i hvidbogsgruppen

Kampen mod det lille byrådsflertals planer om en RO-RO-havn på lystbådehavnens grund og en ny lystbådehavn ud for Sanddal Strand blev ført meget effektivt af hvidbogsgruppen - en alliance mellem Sanddal Grundejerforening, DN og enkeltpersoner (der alle var medlemmer af DN)
Medlemmerne havde påtaget sig forskellige opgaver, og DN´s var at levere indlæg til hvidbogen om støj og visuel forurening. 
Møderne fandt sted hos formanden for Sanddal Grundejerforening, Per Jacob Jørgensen., som havde taget initiativ til hvidbogen. Sagen sled på os, og møderne var hen mod slutningen ret stormfulde, men det lykkedes at få trykt hvidbogen, der derefter blev kørt ud til medlemmerne af byrådet og sendt til diverse opinionsdannere. Og som sagt fik vi held med vores hensigt, tlhængerne af projektet opgav. Den 19. december 2007 var Per Jacob Jørgensen og DN´s daværende formand, Ole Klottrup, tilsagt til møde på daværende borgmester Uffe Steiner Jensens kontor kl. 8.00. Det tog ikke mange minutter, så stod vi nede på gaden igen. Og kunne konstatere, at kampen mod RO/RO-havnen var slut. 

Vores hvidbog spillede en vigtig rolle i meningsdannelsen. Tyge Salvigs tegninger gik rent ind! På forsideillustrationen ser man Frederik III – Fredericias grundlægger - og den daværende borgmester og formand for brancheforeningen Danske Havne, Uffe Steiner Jensen