Naturklagenævnet erklærede 15.09.08 Fredericia Kommunes lokalplan 285 for ugyldig. Dermed blev et storstået landskab reddet.

På et område langs en højtliggende vej, Skullebjervej, i Østerby ved Frederica havde man ellers tænkt sig, at der skulle ligge 22 "udsigtsvillaer", der dermed ville ødelægge udsigten for alle andre! En meget flot udsigt over Vejle Fjord og skovene på den anden side.
 
Som du vil kunne se neden for, har Naturklagenævnet givet DN medhold i vores påstande:

Lokalplan 285 NKN Afgørelse

Sagen blev brugt af DR TV i en udsendelsesrække om kommunernes planlægning. Vores borgmester fortalte TV folkene, hvorfor der bør være flere boliger i Østerby. Og vi fortalte hvorfor ikke.

Kommunen ønskede at bebygge en stor del af området nord for Skullebjergvej i Østerby. Vi syntes ikke, at denne udsigt skulle forbeholdes nogle få villaejere! Vi skylder vores efterkommere at bevare sådanne landskaber.