Nyhed

Offentligt møde i sagen om fredning af Treldeskovene

Mød op og støt fredningssagen.
Fredningsnævnet indkalder til offentligt møde.
Tid: den 23. september 2019 kl. 9:00.
Sted: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Er du interesseret i at støtte fredningen, så mød op og hør argumenterne for og imod fredningen.

Fredningsnævnet lytter til fremlæggelsen af fredningsforslaget og foretager efterfølgende en besigtigelse af området.

Formålet med fredningen er:

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • at sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.
  • at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.
  • at sikre fri dynamik på kyststrækningen mellem Hyby Fælled og Trelde Næs.
  • at sikre områdets geologiske værdier.
  • at sikre og forbedre offentlighedens adgang og områdets rekreative kvaliteter.
  • at formidle de naturmæssige og kulturhistoriske værdier tilknyttet området og brugen heraf.

Fredningsforslaget kan ses på fredningsnævnets hjemmeside:
Fredningsforslag for Treldeskovene