Et lille insekt, et møl, lægger sine æg på kastanjetræernes blade om foråret, og når larverne kommer frem, begynder de at lave minegange inde i bladet - derfor minérmøl. Prøv at holde et blad op mod lyset, så kan du se larven inde i bladet.

Kastanjetræerne dør ikke umiddelbart af angrebet, men der fældes en del kastanjetræer, fordi de ikke længere er pæne at se på. De er plantet i parker og andre steder som prydtræer, men sommeren er dårligt begyndt, før træerne ser triste ud.

Det ser ud til, at man kan komme møllet til livs lokalt, hvis man samler de nedfaldne blade om efteråret og sender dem til forbrænding. Larven forpupper sig nemlig inde i bladet og overvintrer som puppe i de visne, nedfaldne blade. Om foråret kommer det voksne møl ud af puppen - klar til at lægge æg. Fortæl det til voldmesteren næste gang, du ser ham!

Vi har i de senere år oplevet andre plantesygdomme - måske med baggrund i klimaændringerne. I 1980´erne og 90´erne døde vores elmetræer - et stort landskabeligt tab. De skyldige var her Elmebarkbillen i samarbejde med en svamp. Om foråret flyver billen ud for at finde nye elmetræer, men den medbringer den svamp, som dræber træerne. Og nu er Askens Toptørre godt i gang med at slå vores asketræer ihjel - et stor tab for vores skove. Igen ser det ud til, at en svamp er den skyldige. Et angreb ses først i toppen af asketræerne, idet grenene går ud. Og desværre er de næste trusler mod andre af vores løvtræer på vej!


Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen:
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Tekst og foto: Ole Klottrup

Hent som printvenlig pdf